Aktuellt:

  • Den 14/3 hölls årsmötet. I år var vi tillbaka i Åkersberga Folkets Hus, och 56 röstberättigade medlemmar, inklusive fullmakter, deltog på mötet. Det är alltid märkligt att bara runt 10% av alla som bor i vårt fina området bryr sig om möjligheten att deltaga på årsmötet och därmed kunna påverka utvecklingen av vår känsliga trafikmiljö. 
  • Allt material från årsmötet finns under fliken dokument, årsmöteshandlingar, och här kommer inom kort också protokollet från mötet att publiceras.
  • Nu är vi inne i den period på året, fram till den sista April, då vi inte tillåter tunga transporter på våra vägar! Om det ändå av synnerliga skäl måste ske krävs en dispens från vår vägansvarige, Per Schjelderup, och mot erläggande av en ersättning/slitage-avgift  på 3500:- per transport.