Aktuellt:

  • Protokoll och övriga handlingar från Årsmötet den 15/5 fins nu tillgängligt under fliken Dokument/Årsmöteshandlingar.
    • Det blev, på grund av rådande pandemi, ett relativt litet antal medlemmar som kom till Lerviks sommarhage denna lite kylslagna lördagsförmiddag. Styrelsen tackar alla er som var där för ert engagemang och bra inspel till vårt fortsatta arbete.
    • Den nya styrelsens sammansättning hittar du under fliken: Om Brevik-Lerviks Vägförening/Styrelsen