Aktuellt:

  • Höstjobben rullar vidare! 
  • Nu på fredag, den 13/11, börjar vårt arbetslag etablera det större jobbet med avgrävning av vägen och trumbyte mellan Lerviksvägen 21 och 22. Räkna med en lätt stökig period nästa vecka då vägen måste vara till hälften avgrävd och den andra halvan täckt med körplåt under arbetet.
  • Därefter börjar vissa dikesarbeten med prioritet på Tolvmansvägen och därefter Norrängsslingan och dikena runt Lerviks brygga..
  • Parallellt med detta kommer vi, Tojoni AB,  att göra viss siktröjning/slyröjning av vägsidorna i vårt område. 
  • Får vi samtidigt passa på att uppmana alla er som har häckar som hänger över vägen, eller som skymmer sikten i vägkorsningar att åtgärda detta omgående! Tack på förhand!