Aktuellt:

  • Hej alla! Ni hittar ett aktuellt vår-brev från vår nye ordförande, Thomas Björk, under fliken Dokument/Informationsbrev.
  •  Årsmötet hölls den 12/3, i lokal Trälhavet i Åkersberga folkets hus. Du hittar Protokollet från årsmötet här på hemsidan under fliken Dokument/årsmöteshandlingar.
  • Vi är nu inne i den perioden på året då vi inte vill ha någon tung trafik på våra vägar på grund av tjällossningen. Om någon transport ändå måste ske kan i speciella fall våra vägansvariga ge dispens mot en slitagersättning på 3 500:- per transport in/ut i området.
  • Läs också i vår-brevet om Nacka Tingsrätts ogillande av den klandertalan om jäv som väcktes efter förra årsmötet. Skönt att den frågan är utredd.