Aktuellt:

  • Protokollet från årsmötet finns nu under fliken dokument samt i originalform hos Björn Jacobson, Lerviksvägen 45
  • Sven-Erik Wånells fascinerande historik om Brevik/Lerviks gårdar och vårt område under fliken Dokument
  • Alla grusvägar i området är nu åtgärdade med 45 ton nytt grus, hyvling och saltning. Hoppas ni är nöjda md resultatet.
  • Någon vecka efter midsommar kommer klippning av alla våra vägkanter och dikesrenar att ske.
  • Sabotage och stöld av vår fartadar! Läs mer under aktuellt!