Aktuellt:

  • Årsmötet flyttas till den 15/5. 
    • På grund av covid-19 läget i samhället skjuter vi upp årsmötet till den 15/5. Läs mer om detta i Informationsbrevet under fliken Dokument/Informationsbrev  
  • Enkätresultatet 
    • På samma ställe finner ni också en sammanställning av resultatet från den medlemsenkät vi genomförde i höstas