Aktuellt:

  • Nu finns kallelsen med bilagor till vårt årsmöte den 14/5, under fliken dokument/årsmöteshandlingar.
  • Vi har just nu tjällossningstider vilket är besvärligt för våra vägar. Läs i vårbrevet om nya ersättningsregler för att eventuellt kunna få dispens för absolut nödvändiga transporter överstigande de 8 ton som är gränsen fram till den 30/4.