Aktuellt:

  • Vintern har nu tagit ett rejält grepp om vårt område och Stofar, vår entreprenör för vinterväghållningen, jobbar på för att hålla vårt vägnät så trafiksäkert som möjligt. Under fliken Löpande underhåll/vinterväghållning kan du läsa mera om detta och hitta vårt avtal med Stofar och en karta med den överenskomna prioritetsordningen för arbetet.
  • Vi har ny trafikstatistik från vår trafikradar som nu har stått på två platser på Ekhammarsvägen under hösten/vintern. Se under fliken Aktuellt och Pågående. Här är det hela 375 passager per dygn! Även nu under vintermånaderna.