Aktuellt:

  • Årsmötet gick av stapeln den 14/5 i tidvis urrigt väder trots god prognos. Från nästa år hoppas vi kunna flytta inomhus igen. Protokollet finns nu här på hemsidan tillsammans med övriga årsmöteshandlingar under fliken dokument/årsmöteshandlingar. 
  • Den stora frågan på mötet var fortsatt utbyggnad av grusad vägsida och belysning på samma sätt som tidigare längs Lerviksvägen, nu längs första delen av Ekhammarsvägen. Årsmötet röstade för styrelsens förslag att genomföra projektet.