Aktuellt:

  • Hösten har kommit igång och med den en hel del arbete på våra vägar
  • Vi har justerat den grusade gångsidan med det nya materialet asfaltfräs, dvs det som blir över då man skalar av en asfaltsbeläggning innan omläggning. Vår test i Solhagabacken förra året föll väl ut så nu justerar vi till hela sträckan.
  • Måndag den 24/10 kommer Peab att belägga om hela Norrängsslingan med JIM/IM. Kan bli lite tillfälligt stökigt för er som bor där men det är klart på en dag.
  • Inom kort kommer också bättringsmålning att ske av våra väg-gupp, övergångsställen och den heldragna linjen längs den grusade trottoaren.