Informationsbrev

Här är ett informationsbrev med lite  detaljer om kommande årsmöte,
en önskan om förtida utdebitering av årsavgiften samt resultatet av trafiksäkerhetsenkäten i höstas. 


Det skickas också ut via mail till alla er som anmält en fungerande mailadress. Om du inte gjort det ännu så gör gärna det via kontakt-formuläret här på hemsidan