Kontaktvägar till Vägansvariga och övriga Styrelsemedlemmar

Peter Broberg, vägansvarig
prbroberg@gmail.com, 070-580 44 65  
Carl Björkman, vice vägansvarig
carl.e.bjorkman@gmail.com, 070-696 29 21
Thomas Björk, ordförande
thomas.bjork48@icloud.com, 070-661 06 06
Tomas Fridström, sekreterare och registeransvarig
Memea Mohlin, ekonomiansvarig
Per Schjelderup, suppleant
Pernilla Sandberg, suppleant, trafikmätningar
Björn Jacobson, suppleant, informationsansvarig


Valberedningen:

Björn Balksjö   
Charlotte Isberg

Skicka gärna ett e-postmeddelande till Styrelsen med hjälp av formuläret nedan