Kontaktvägar till Vägansvariga och övriga Styrelsemedlemmar

Leif Eriksson, vägansvarig Brevik
 0736-40 46 21  
Björn Jacobson, ordförande/ tf Vägansvarig Lervik
 0706-66 54 46
Gudrun Gustavsson, sekreterare
Michael Karlstén, ekonomiansvarig
Mats Josell, ledamot
Tomas Fridström, suppleant och Registeransvarig
Daniel Axner, suppleant
Richard Ekstrand, Suppleant
Valberedeningen:
Jan-Olov Persson,
   0708-52 05 31
Sven-Erik Wånell,   0707-25 03 65

Skicka gärna ett e-postmeddelande till Styrelsen med hjälp av formuläret nedan