Kontaktvägar till Vägansvariga och övriga Styrelsemedlemmar

Per Schjelderup, Vägansvarig
 0704- 32 67 00  
Björn Jacobson, ordförande
 0706-66 54 46
Gudrun Gustavsson, sekreterare
Michael Karlstén, ekonomiansvarig
Mats Josell, ledamot
Tomas Fridström, suppleant och Registeransvarig
Richard Ekstrand, suppleant, vice vägansvarig
Mats Nyman, suppleant

Valberedningen:

Sven-Erik Wånell,   0707-25 03 65
Anders Hilton,  0706-76 90 90 

Skicka gärna ett e-postmeddelande till Styrelsen med hjälp av formuläret nedan