Sabotage och stöld av solpanelen till en av våra fartradars

Som ni alla vet, så arbetar vi ju intensivt för att se till att vägarna är säkra och i bra skick. Det har visat sig att våra två fartradars har en väldigt god effekt på hastigheten på förbipassenade fordon, och gör mycket nytta. Det är därför mycket sorligt att konstatera att de för tredje gången utsätts för sabotage. På morgonen den 30 maj, pingstafton, upptäcktes att någon kapat av strömkabeln och brutit loss och stulit den solcell som försörjer en av våra fartradarskyltar med el.  

Vägföreningen ser mycket allvarligt på att någon/några försöker sabotera det trafiksäkerhetsarbete som vi bedriver. Stölden/sabotaget är polisanmält och vi är tacksamma om alla som kan ha sett eller hört något hör av sig till någon av oss i styrelsen och/eller at ni alla håller ögon och öron öppna om det pratas om sabotaget.

Trafikstatistik från vår Fartradar

För allas information har vi nu fått en ny funktion som innebär att farten mäts, dels när radarn först känner fordonet och dels när fordonet passerar. Vid passage mot displayen sänks farten i genomsnitt ca 23% och vid passage från displayen så sänks farten i genomsnitt endast 5%.Hastigheten på våra vägar är fortfarande alldeles för hög men detta är ändå en bekräftelse på att våra fartradardisplayer har en mycket god effekt.
Vi kommer inom kort att här publicera statistik från vårens mätningar