Verksamhetsplan och budget tagen på årsmötet 2024-03-12

  • Länken nedan tar dig till den verksamhetsplan och budget för 2024 och förslag till 5-årsplan som beslutades på årsmötet.
  • 5-årsplanen ligger till grund för de finansiella avsättningar vi gör för att klara framtida större underhållsåtgärder.

Trafikstatistik från Stensnäskorsningen

I korsningen Stensnäsvägen - Lerviksvägen passerade under Augusti månad mer än 22 500 fordon! 

Så stor är trafiken på våra vägar idag! Och den ökar ständigt!  Det är vår gemensamma uppgift att skapa en trafiksäker och trygg miljö i Brevik-Lervik under dessa förutsättningar.   

Sammanfattningsvis så pekar denna och alla andra mätningar vi gjort fortfarande på att vi blir påminda om önskad hastighet när vi ser displayen på våra fartradars.  De flesta väljer då att sakta ner farten och köra lugnare i vårt område. MEN! Väldigt många kör fortfarande alldeles för fort och hastigheterna ökar igen! SKÄRPNING ÖNSKAS 

Nu mäter vi trafiken på Ekhammarsvägen igen under några vintermånader och återkommer med den statistiken snart.