Medlemsenkät om Trafiksäkerhetsarbetet inom Brevik-lervik 2020 

Tack alla ni som lämnat svar på vår enkät. Vi fick in 367 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75% vilket vi tycker är väldigt bra. Vi bearbetar nu materialet och kommer att publicera resultatet i god tid innan, eller åtminstone som en del av materialet inför kommande årsmöte  som vi hoppas kunna hålla i mars 2021, om inte covid-19 läget allvarligt försämras. 

Vi har en aktiv höst framför oss!

Före vintern skall vi försöka åstadkomma en hel del underhållsarbete på våra vägar: Asfalteringsarbeten, en lite besvärlig avgrävning och byte av trumma under Lerviksvägen (vid nr 22), justering av ytlager på den grusade vägsidan, några nya belysningsstolpar, dikesgrävningar på prioriterade ställen, sly och siktröjning, m.m. Läs mer om allt detta i Höstbrevet som du hittar under fliken dokument/informationsbrev, eller om du trycker på knappen nedan. 

Trafikstatistik från vår Fartradar

Sammanfattningsvis så pekar alla mätningar på att vi blir påminda när vi ser displayen på fartradarn och de flesta väljer då att sakta ner farten och köra lugnare i våra områden. 

MEN! Väldigt många kör alldeles för fort! SKÄRPNING ÖNSKAS 

Bild 1, Sänkning per dag:   Man ser att reduceringen av hastighet när man kör mot displayen är 6-7 km/h, dvs man blir påmind och saktar ner. När man kör från displayen ser vi även då en minskning av hastigheten, drygt 3 km/h, troligen då det numera är en känd placering av fartradarn.        

Bild 2, Fart mot radarn:             Ca 40% av alla bilister kör i 40 km/h eller mer

Bild 3, Fart från radarn:            Ca 50% av alla bilister kör i 40 km/h eller mer

Bild 4, Mot radarn i intervall:            Ca 700 bilister under mätperioden kör 41-45 km/h

Bild 5, Från radarn i intervall:            Ca 1.200 bilister under mätperioden kör 41-45 km/h.

Liknande mätvärden finns tyvärr också på den mobila enheten som  nu är placerad på Lerviksvägen före Hakvägen.