Medlemsenkät om Trafiksäkerhetsarbetet inom Brevik-lervik 2020 

Tack alla ni som lämnat svar på vår enkät om trafiksäkerhetsarbetet under hösten. Vi fick in 367 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74% vilket vi tycker är väldigt bra. Vi har bearbetat svaren och, eftersom vi skjuter upp årsmötet till den 15/5, så väljer vi att presentera resultatet här i en sammanställd form.  Du hittar den som en bilaga till och med kommentarer i Informationsbrevet  under fliken Dokument/Informationsbrev.

Trafikstatistik från vår Fartradar

Sammanfattningsvis så pekar alla mätningar på att vi blir påminda när vi ser displayen på fartradarn och de flesta väljer då att sakta ner farten och köra lugnare i våra områden. 

MEN! Väldigt många kör alldeles för fort! SKÄRPNING ÖNSKAS 

Bild 1, Sänkning per dag:   Man ser att reduceringen av hastighet när man kör mot displayen är 6-7 km/h, dvs man blir påmind och saktar ner. När man kör från displayen ser vi även då en minskning av hastigheten, drygt 3 km/h, troligen då det numera är en känd placering av fartradarn.        

Bild 2, Fart mot radarn:             Ca 40% av alla bilister kör i 40 km/h eller mer

Bild 3, Fart från radarn:            Ca 50% av alla bilister kör i 40 km/h eller mer

Bild 4, Mot radarn i intervall:            Ca 700 bilister under mätperioden kör 41-45 km/h

Bild 5, Från radarn i intervall:            Ca 1.200 bilister under mätperioden kör 41-45 km/h.

Liknande mätvärden finns tyvärr också på den mobila enheten som  nu är placerad på Lerviksvägen före Hakvägen.