Verksamhetsplan och budget tagen på årsmötet 2021-05-15

  • Länken nedan tar dig till den verksamhetsplan och budget för 2021 och förslag till 5-årsplan som beslutades på årsmötet.
  • 5-årsplanen ligger till grund för de finansiella avsättningar vi gör för att klara framtida större underhållsåtgärder.

Trafikstatistik från vår Fartradar

Sammanfattningsvis så pekar alla mätningar på att vi blir påminda när vi ser displayen på fartradarn och de flesta väljer då att sakta ner farten och köra lugnare i våra områden. 

MEN! Väldigt många kör fortfarande alldeles för fort och hastigheterna ökar igen! SKÄRPNING ÖNSKAS 

Här är 2 bilder från Kurvan vid ladan och 2 bilder från Solhagabacken. Farterna är högre nu än för ett år sedan och inbromsningen vid displayerna är mindre, mellan 9 och 13 %. Det som är mest anmärkningsvärt, är att det är endast de gröna staplarna som ligger inom rekommenderad hastighet. De flesta passager sker i mellan 40 och 50 km/h!
Och i Solhagabacken passerar mer än 50% av alla fordon i alldeles för hög fart! E

En helt annan observation är att när man kommer från Stensnäsvägen och ska köra in på Lerviksvägen så uppstår ganska ofta osäkerhet för trafikanter på Lerviksvägen att de är väjningsskyldiga. Eftersom det nu går ganska fort över korsningen så är en viktig fråga hur det kan bli tydligare. Högerregeln gäller ju i hela området. Vi måste nog göra "brantheten" på upphöjningen i den korsningen lite tuffare igen för att få ner hasigheten där igen.