Verksamhetsplan och budget tagen på årsmötet 2022-05-14

  • Länken nedan tar dig till den verksamhetsplan och budget för 2022 och förslag till 5-årsplan som beslutades på årsmötet.
  • 5-årsplanen ligger till grund för de finansiella avsättningar vi gör för att klara framtida större underhållsåtgärder.

Trafikstatistik från Ekhammarsvägen

Sammanfattningsvis så pekar alla mätningar fortfarande på att vi blir påminda när vi ser displayen på fartradarn och de flesta väljer då att sakta ner farten och köra lugnare i våra områden. MEN! Väldigt många kör fortfarande alldeles för fort och hastigheterna ökar igen! SKÄRPNING ÖNSKAS 

Här är 5 bilder från de två olika platserna på Ekhammarsvägen där vi haft mätt trafiken under hösten. Totalt är det 375 passager per dygn på Ekhammarsvägen även nu under hösten/vintern, så det är en hel del trafik.

Det är alltför många, speciellt i backen mellan Vallvägens infarter, som kör långt över vår rekommenderade hastighet. Kanhända bör vi på denna sträcka fundera på annan hastighetsdämpande åtgärd.