Vinterväghållningen i vårt område

Vinterväghållningen på Brevik/Lervik sköts sedan många år av Storstockholms Farmartjänst, Stofar, AB.Den senaste
upphandlingen gjordes 2020, och det var mycket svårt att hitta några intresserade entreprenörer.
Det finns alltid många synpunkter bland er medlemmar på hur detta sköts, men jag kan försäkra er om att vi i styrelsen alltid är på tårna för att det skall bli så bra och trafiksäkert som möjligt. Dock händer det varje år att vädret spelar oss spratt så att både snöröjning och halkbekämpning blir svår att hantera.
Nedan hittar ni vårt avtal med Stofar samt de prioritetskartort som ligger till grund för avtalet, båfe vad avser plogning och sandning.