Styrelsen

På årsmötet den 2021-05-15 valdes följande styrelse:

Björn Jacobson, ordförande
Gudrun Gustavsson, sekreterare
Michael Karlstén, ekonomiansvarig
Mats Josell, ledamot
Benny Gustafsson, vägansvarig

TOMAS FRIDSTRÖM, SUPPLEANT OCH REGISTERANSVARIG 

Richard Ekstrand, suppleant, vice vägansvarig

Mats Nyman, SupplenatKontaktinformation till Styrelsen

VägansvarigBenny Gustafsson, gustafssonbenny@telia.com, 070-666 56 93  

Ordförande: Björn Jacobson
bjorn.g.jacobson@gmail.com. 070-666 54 46

Du kan också kontakta oss och/eller skicka in din fråga via länken  här: