Styrelsen

På årsmötet den 2024-03-12 valdes följande styrelse:


Thomas Björk, ordförande

Memea Mohlin, ekonomiansvarig

Tomas Fridström, sekreterare och registeransvarig

Peter Broberg, vägansvarig

Carl Björkman, vice vägansvarig

Pernilla Sandberg, suppleant, ansvarig trafikmätningar

Björn Jacobson, suppleant, informationsansvarig

Per Schjelderup, suppleant


Kontaktinformation till Styrelsen

vägansvarig: Peter Broberg

prbroberg@gmail.com, 070-580 44 65  

Ordförande: Thomas Björk
thomas.bjork48@icloud.com, 070-661 06 06

Du kan också kontakta oss och/eller skicka in din fråga via länken  här: