Styrelsen

På årsmötet den 2020-03-11 valdes följande styrelse:

Björn Jacobson, ordförande, t.f. vägansvarig Lervik
Gudrun Gustavsson, sekreterare
Michael Karlstén, ekonomiansvarig
Mats Josell, ledamot
Leif Eriksson, vägansvarig Brevik
Tomas Fridström, suppleant och registeransvarig
Daniel Axner, suppleant
Richard Ekstrand, suppleant

Kontaktinformation till Styrelsen
vägansvarig Brevik
Leif Eriksson: leffe@lebabyggservice.se, 073-640 46 21  
ordförande och tf. vägansvarig Lervik:
bjorn.g.jacobson@gmail.com. 070-666 54 46

Du kan också kontakta oss och/eller skicka in din fråga via länken  här: